Božská komedie.

Dante Alighieri
(2. valně opr. a místy přeprac. vyd.). J. Otto, . 198 s.
Edice: Dante Alighieri: Básnická díla