Boží prozřetelnost : jiný pohled na smrt.

Rivas, Catalina
[Matice cyrilometodějská], 2011. 37 s.