Botanika zemědělská pro vyšší zemědělské školy. Díl I, Botanika všeobecná.

Švec, František
3., přeprac. vyd. Akademie zemědělská, 1944. 146 s.
Edice: Učebnice pro zemědělské školy ; sv. 15