Botanika zemědělská : zemědělské mládeži akademické, učitelstvu, technikům, hospodářům, lesníkům i každému, kdož se o život rostlin a říši rostlinnou zajímají. Díl 2, Botanika speciální.

Kavina, Karel
nákladem ministerstva zemědělství Československé republiky, 1923. 360 s.
Edice: Publikace Ministerstva zemědělství ; roč. 1923, č. 38