Botanika I : anatomie a morfologie rostlin.

Skalický, Milan; Novák, Jan
Vyd. 1. Česká zemědělská univerzita, 2007. 146 s.