Botanika : učebnice pro 7. postup. ročník. Část 2.

Strumhaus, Oldřich
3. vyd. Slov. pedagog. nakl, 1957. 1 sv