Botanicky významná území České republiky.

ed. Čeřovský, Jan; ed. Podhajská, Zdenka; ed. Turoňová, Danuše
Vyd. 1. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2007. 407 s.