Bosí rytíři.

Šafránek, Ota
2., přeprac. vyd. v SNDK. SNDK, 1966. 166, [5] s.