Boscovo umění kejklířské : Na zkušenosti založené navedení, jak provésti lze přemnohé kejkle obdivení vzbuzující bez velkých příprav a výloh : Ku poučení a zábavě kruhů veselých.

Bosco, Giovanni Bartholomeo
Intermagic, 1991. 103 s.