Boris Godunov : opera o 4 dějstvích s prologem.

Musorgskij, Modest Petrovič
Bessel, 1909. 63 s.