Bolestný třpyt slávy : Scénické monology s prologem a epilogem.

Bouček, Josef
1. [vyd.]. Dilia, 1985. 30 s.