Bolestný a hrdinský život J.A. Komenského.

Kožík, František
Vyd. 1. Státní pedagogické nakladatelství, 1958. 155 s.