Boje o Karla Čapka.

Kudělka, Viktor
Vyd. 1. Academia, 1987. 175 s.