Boje a zápasy avantgardy českého moderního umění : Katalog výstavy, Praha, 8. května - 7. června 1966.

Berka, Čestmír
Galerie hlavního města Prahy, 1966. 7, [1] s.