Boj rolníků Latinské Ameriky proti imperialistickému útisku a feudální reakci.

Danilevič, Marija Vladislavovna
1., autoris. vyd. Rovnost, 1951. 39, [1] s.