Bohumír Dvorský : Obrazy z let 1930-1964 : Katalog výstavy, Gottwaldov, od 15. května do 5. července 1964.

ed. Plánka, Michal
Oblastní galerie výtvarného umění, 1964. [14] s.