Bohovia ročných období.

Baláž, Anton
Smena, 1971. 138 s.
Edice: Mladá tvorba ; Zv. 81