Bohové odešli : reportáže o Řecku a Itálii.

Ivanov, Miroslav
2., přeprac. a rozš. vyd. Olympia, 1973. 277 s., obr. příl