Bohemika knížecí Dietrichsteinské knihovny v Mikulově.

Patera, Adolf
nákladem České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1915. 88 s.
Edice: Soupis rukopisů knihoven a archivů zemí českých, jakož i rukopisných bohemik mimočeských ; č. 3