Bohdan Kopecký.

Kopecký, Bohdan; ed. Kapusta, Jan
Státní galerie výtvarného umění, 1998. 67 s.