Bohatý chudák : mrawné wyprawowánj pro mládež i pro odrostlé.

Frantissek Berger, 1848. 151 s.