Bodláčí bărăganské.

Istrati, Panait
Vyd. 2., ve Vyšehradě 1. Vyšehrad, 1975. 79 s.