Bodamské jazero.

Dygat, Stanisław
1. vyd. Slovenský spisovateľ, 1978. 240 s.
Edice: Spoločnosť priateľov krásnych kníh ; zv. 366