Bludný kruh toxikomanií.

Višňovský, Peter; Bečková, Ilona
E.I.A. - Ekonomická a informační agentura, 1998. 114 s.