Blahoslavův Nový zákon z roku 1568 : textové kritiky kralického textu Nového zákona. [Díl II.], Prolegomena.

Konopásek, Jaroslav Jan; Blahoslav, Jan
Neuber, Pour, . xi, 206 s., 7 l. obr. příl