Blahoslavený Jakub Alberione : prorok pro naši dobu.

Paulínky, 2004. 31 s.