Bl. Jan Sarkander : jeho doba, život a blahoslavení.

Tenora, Jan; Foltynovský, Josef
Matice cyrilometodějská, 1920. 771 s.