Bítov, státní hrad a okolí.

Bartušek, Antonín; Kubátová, Taťana; Hyzler, Josef
Čedok, 1952. 15 s.