Bítov : Archy pro poesii, kritiku, život. Sborník 4.

Votobia, 1992. Přeruš. str