Biologie dětí a dorostu : celost. vysokošk. učebnice pro stud. pedagog., filozof., přírodovědeckých a matematicko-fyzikálních fak. stud. oboru učitelství všeobec. vzdělávacích oborů.

Malá, Helena; Klementa, Josef
1. vyd. SPN, 1985. 206 s.
Edice: Učebnice pro vys. školy