Biografistika v systéme literárneho vzdelania : zborník z 2. konferencie o živote a diele P.O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne 1975.

Literárne múzeum P.O. Hviezdoslava, 1976. 179 s., obr. příl. +
Edice: Acta Musei litterarii Pauli Országh Hviezdoslav ; zv. 2