Biografický slovník českých zemí : heslář. Část 1, A-F.

Novotný, Jan
Historický ústav AV ČR, 2000. 301 s.