Billy Wilder.

Brož, Jaroslav
Český filmový ústav, 1971. 1 nestránkovaný sv