Bilder : Obrazy : Karel Gott.

Gott, Karel
1. vyd. Fany, 2006. 111 s.