Biele obdobie sucha.

Brink, André; Polakovič, Dušan
1. vyd. Slovenský spisovateľ, 1983. 315 s.
Edice: Tvorba národov