Biela plť na Váhu.

Huska, Miroslav A
1. vyd. Mladé letá, 1966. 116 s.