Biblj Swatá, aneb, Wssecka Swatá Pjsma Starého i Nowého Zákona : se wssj pilnostj opět přehlednutá, ponaprawená a w nowě wydaná.

Nákladem A. Reicharda a Komp, 1874. 828, 257 s.