Bibliographia Mendeliana : na paměť 100. výročí prvého zveřejnění klasické práce G.J. Mendla "Versuche über Pflanzen-Hybriden".

Jakubíček, Milan; Kubíček, Jaromír
Blok, 1965. 74 s.