Bibliografie výchovy k manželství a odpovědnému rodičovství.

Min. práce a sociálních věcí ČSR, 1982. 67 s.