Bibliografie řeckých a latinských studií v Československu 1990-1992 : Bibliographia studiorum Graecorum et Latinorum in Bohemoslovenia 1990-1992.

Vyd. 1. KLP-Koniasch Latin Press, . 122 s.
Edice: Příl. čas.: Auriga ; roč. 38. 1996. č. 2