Bibliografie prací Gustava Hofmanna do roku 1994 : příloha sborníku Minulostí Západočeského kraje XXXI.

Albis international, 1996. 81 s.