Bibliografie písemnictví slovenského od doby nejstarší do konce roku 1900 : S připojeným knihopisem archaeologickým, historickým, místopisným a přírodovědným. Díl 1, část 2.

Rizner, Ľudovít Vladimír
Česká akademie věd a umění, . 1 list, 301 s.