Bibliografie moravské vlastivědy : Bibliografický rejstřík Vlastivědného věstníku moravského 1. 1946-40. 1988.

Kubíček, Jaromír
Muzejní a vlastivědná společnost, . 133 s.
Edice: Bibliografie a prameny k vývoji Moravy ; 17