Bibliografie kraje Pardubického.

ed. Bičík, Zdeněk
Kraj. dům osvěty, 1959. 109 s.