Bibliografie knižních prací členů Svazu českých spisovatelů : výbor uspořádaný k 1. lednu 1979.

Vladyková, Věra
2. přeprac. a rozš. vyd. Svaz českých spisovatelů, 1979. 213 s.