Bibliografie knižních prací členů Svazu českých spisovatelů s přihlédnutím k dramatické, scénáristické a ostatní tvorbě (do května 1985).

Vladyková, Věra
3. přeprac. a rozš. vyd. Svaz českých spisovatelů, 1987. 237 s.