Bibliografie k dějinám Československa 1969-1990 : výběr knih, sborníků a článků vydaných v ČR v letech 1990-1999mezinárodní konference Demokratická revoluce v Československu 1989, Předpoklady, průběh a bezprostřední výsledky Praha, 14-16.l0.1999.

Rohlíková, Slavěna; Břeňová, Věra
1. vyd. Československé dokumentační středisko, . iii, 136 s.
Edice: Studijní materiály ; seš. 2