Bibliografie české práce heraldické : tematický anotovaný soupis článků, statí a studií z oborových periodických tiskovin vydaných v české řeči na území České socialistické republiky. 1. 1901-1980.

ed. Hošťálek, Stanislav; ed. Palát, Pavel; il. Čech, Zdirad J. K
Klub genealogů a heraldiků Ostrava při Domě kultury pracujících Vítkovic Železáren a strojíren Klementa Gottwalda, . s. 249-287; s. 165-212; s. 105-164; s. 213-248; s. 45-104; 44 s.