Bibliografie české katolické literatury náboženské od roku 1828 až do konce roku 1913 : vydáno v pamět osmdesátiletého jubilea "Časopisu katolického duchovenstva" a padesátiletého jubilea "Dědictví sv. Prokopa". Část 1. I-IX, O bohovědě vůbec.

Tumpach, Josef; Podlaha, Antonín
Cyrilometodějská knihtiskárna, . 2 l., s. 1-480
Edice: Podíl údů na rok 1912 ; č. 54