Bibliografie české historie. Díl třetí, Zpracování.

Zíbrt, Čeněk
Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1904. 3 sv. (vi, 737)